bostadsrätter i skedala

I Skedala strax utanför Halmstad planerar vi tillsammans med Mjöbäcksvillan för bostadsrätter i tre våningar. I nuläget pågår projektering och datum för försäljningsstart är ännu inte satt. Mer information kommer inom kort. 

Försäljningen kommer ske genom Bostad&Co. 

Välkomna att kontakta oss vid frågor,
Calle Göransson, calle.goransson@halmstadhus.se, 0733-104893