nybyggnation av kedjehus i ranagård

I Ranagård planerar Halmstad Kommun för en ny stadsdel med friliggande villor, kedjehus/radhus, lägenheter, förskolor, skolor och äldreboende. HalmstadHus har av Halmstad Kommun blivit tillfrågade att skissa fram ett förslag på en del av Ranagård med kedjehus. Tillsammans med Mjöbäcksvillan och Krook&Tjäder arkitekter har projektet ritats upp och förslaget är inlämnat till kommunen sommaren 2019. Skisserna ska nu granskas och om de uppfyller kommunens krav kommer de skrivas fram till politiker för ett markanvisningsavtal. 

Området vi skissat på angränsar mot grönområde och husen byggs ihop med carport emellan husen. I projekteringen har särskild vikt lagts vid hållbarhet. Bland annat finns möjlighet för laddning av el-bilar, solceller på tak och husen byggs med hög isoleringsgrad för låga driftskostnader. Dessutom har fokus lagts på materialval med låg miljöpåverkan och låga underhållskostnader. 

Nedan ses illustrationsbilder från skisserna vi lämnat in till Halmstad Kommun. Observera att utseendet inte är färdigprojekterat, ändringar kan komma att ske. Ingen tidsplan finns ännu för projektet, mer information kommer. 


Mer information om området finns på Halmstad Kommuns hemsida, klicka här. 

Varmt välkomna att kontakta oss för mer information. 
Calle Göransson, calle.goransson@halmstadhus.se, 0733-104893

loading...