intresselista - nya trender

Allt fler av våra nybyggnationer säljs till intressenter som står uppskrivna i vårt intresseregister. Detta har blivit ett populärt och bekvämt sätt att köpa sitt nya hus, speciellt med tanke på att vi säljer alla våra nybyggnationer enligt principen först till kvarn med fast pris och utan budgivning.* Vi kommer framöver utöka arbetet med vårt intresseregister och erbjuda er som står uppskrivna exklusiv förtur till alla våra nybyggnationer innan publicering på den öppna marknaden.* 

Låter detta intressant? Fyll i era uppgifter i kontaktformuläret nedan så skriver vi upp era uppgifter.
Ni är även varmt välkomna att kontakta oss för mer information.
Calle Göransson, 0733-104893, calle.goransson@halmstadhus.se

 

*Beroende på tomtägarens vilja kan vissa objekt säljas med budgivning. 
*Beroende på tomtägarens vilja kan vissa objekt publiceras direkt på Hemnet utan att först erbjudas till vårt intresseregister. 

GDPr

Hantering av personuppgifter

Observera att vi har en och samma intresselista till alla våra projekt. 

Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. HalmstadHus är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.
Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.
Denna Integritetspolicy gäller enbart för HalmstadHus kunder samt användare av HalmstadHus webbplats.
HalmstadHus använder personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla produkter och tjänster. Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna Integritetspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

HalmstadHus kan lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om HalmstadHus annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Genom denna Integritetspolicy samtycker du även till att uppgifter/registreringsinformation används i marknadsföringssyfte av HalmstadHus. Du har rätt att efter en skriftlig ansökan hos HalmstadHus få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du be att få rättade. Du kan också ansöka om att få personuppgifter raderade. En sådan ansökan lämnas till oss genom att du skickar e-post till calle.goransson@halmstadhus.se.

Användning av HalmstadHus webbplats

Genom att använda HalmstadHus webbplats accepterar du att HalmstadHus via formulär och/eller e-post samlar in, hanterar, lagrar och använder, samt på annat sätt behandlar, dina personuppgifter för att HalmstadHus ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som tillhandahålls via HalmstadHus webbplats.
 
Ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter
HalmstadHus använder personuppgifter för att
• administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla produkter och tjänster,
• beställningar av produkter och tjänster,
• kontakta dig via SMS, e-post eller brev för att avisera om din ordersstatus eller information om din beställning,
• diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med en produkt eller utförandet av tjänsterna,
• analysera statistik och användarbeteenden rörande vår webbplats,
• öka din nytta och upplevelse av våra produkter och tjänster, eller marknadsföra tjänster och produkter.

Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att HalmstadHus inte behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till detta. Du kan utnyttja denna rätt genom att kontakta HalmstadHus på följande adress: calle.goransson@halmstadhus.se  

Observera dock att även om samtycke återkallas kan HalmstadHus med annan laglig grund ha fortsatt rätt att behandla dina personuppgifter för fullgörande av avtal.

Personuppgifter som samlas in vid köpeavtal och entreprenadkontrakt med Mjöbäcks Entreprenad AB / HalmstadHus

Om vi skriver ett köpeavtal eller entreprenadkontrakt med dig lagrar vi fullständig kontaktinformation i form av personnummer, namn, mobilnummer, adress och kontaktuppgifter. Detta i syfte att kunna fullgöra avtalet. 
Mjöbäcks Entreprenad AB kan komma att anlita leverantörer för att fullgöra våra affärsavtal med dig. Dessa leverantörer kan i vissa fall få tillgång till dina personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt Mjöbäcks Entreprenad AB. Mjöbäcks Entreprenad AB behandlar alla personuppgifter med största försiktighet och Mjöbäcks Entreprenad AB leverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt Mjöbäcks Entreprenad AB.

Lagringstider

HalmstadHus sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas.
Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.
HalmstadHus gallrar personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Det innebär t.ex. att HalmstadHus raderar eller avidentifierar personuppgifter när ändamålet för behandlingen av personuppgifterna inte längre föreligger.

Tekniska /Organisatoriska åtgärder för säker behandling av personuppgifter

HalmstadHus vidtar löpande åtgärder för dataskydd. HalmstadHus utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.
Har ni direkta frågor om hur HalmstadHus arbetar med dataskyddsförordningen (GDPR) – är ni välkomna att kontakta oss.