planerad nybyggnation i frösakull

I vackra Frösakull planerar vi i samarbete med Mjöbäcksvillan för en nybyggnation med friliggande villatomter. Detta är ett projekt som ligger längre fram i tiden. I nuläget pågår projektering för ansökan om ny detaljplan. Datum för försäljningsstart är inte satt i nuläget. 

Välkomna att kontakta oss för mer information. 
Calle Göransson, calle.goransson@halmstadhus.se, 0733-104893